Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельниченко С., Михайліченко Г., Мезенцева Г. Туристична сфера: вихід з карантину. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 6. С. 23-34. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

 
UDC 338.48:614.46   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(113)02
     
JEL ClassificationF 01    
     
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5162-6324

 
  д. е. н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна
E-mail: h.mykhailichenko@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0001-7066-6527

 
  д. е. н., професор, професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
МЕЗЕНЦЕВА Ганна
E-mail: fanafura@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7174-1437
  директор туристичної агенції«МІА»

 
 

ТУРИСТИЧНА СФЕРА: ВИХІД З КАРАНТИНУ

 
Постановка проблемиПандемія COVID-19, яка привела до втрати людських життів, спровокувала світову економічну кризу та має серйозні наслідки для стійкого розвитку, неоднозначно вплинула на туристичну сферу. Обмеження можливості пересування призвели до значних втрат ту­ристичних надходжень в економіку країн. У світі вважають, що турис­тична сфера постраждала від пандемії найбільше. Частка туризму у ВВП України значно менша порівняно з міжнародним середнім показником. Це може свідчити про незначний вплив туризму на економіку країни.Однак у створенні туристичного продукту задіяні різні сфери економічної діяль­ності, що потерпають через продовження карантинних заходів і діючих обмежень щодо пересування та перетину кордону. За інформацією UNWTOсаме розвиток туризму був одним із напрямів виходу з криз, який вирішив не тільки економічні, а й соціальні проблеми, однією з яких є скорочення робочих місць і як результат зростання безробітних. Дестабілізація світової економіки, викликана карантинними заходами, вимагає визначення дій виходукраїн з кризи, зокрема через розвиток туристичної сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що, попри окремі дослідження щодоінтеграційних процесів, ціннісно орієнтованого управління, інноваційного та стратегічного розвитку туризму, національної туристич­ної системи та системи правового регулювання туризму, вихід країн з економічної кризи після пандемії COVID-19, зокремастабілізаційні заходи розвитку туризму, висвітлено недостатньо.
Метою статті є оприлюднення результатів порівняльного аналізу розвитку туризму в умовах світової пандемії COVID-19, узагальнення запропонованих урядових програм виходу з кризової ситуації та розроблення дієвих механізмів відновлення функціонування вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності після карантину.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використовувались праці вітчизняних науковців і практиків, матеріали періодичного друку, інтернет-ресурси, а також аналітичні прогнози UNWTO, МВФ, ООН,  HDC (аналітично-дослідницька організація Hotel & Destination Consulting), професійної спільноти. Для опрацювання зазначеного матеріалу застосо­вано загальнонаукові методи наукового дослідження, зокрема аналізу та синтезу, абстрагування й конкретизації, а також емпіричні – система­тизації та узагальнення.
Результати дослідження. Радикальна зміна світової туристичної галузі, що зумовлена глобальною кризою через поширення пандемії  COVID-19, вносить корективи й у розвиток вітчизняного туризму.Скорочення потоку туристів по регіонах світу через коронавірусну інфекцію призвели до мільярдних збитків у світовому масштабі. Глобальний карантин 2020 року став одним з негативних чинників впливу на значне зменшення в’їзних і виїзних туристів, проте деякою мірою для України є позитивним, оскільки сприяє зростанню кількості внутрішніх туристів. Український уряд на початку карантину здійснив заходи, які дали можливість підтримати бізнес і частково подолати його наслідки.  Враховуючи, що відновлення економічної ситуації у світі займе приблизно п’ять років, зусилля уряду та підприємців повинні бути спрямовані насамперед на розвиток внутрішнього туризму.
Висновки.Економіка України, як і глобальна в цілому, потерпає від карантинних заходів, що призведе до дефіциту бюджету. Запуск адаптив­ного каран­тину сприяв переходу на нові соціальні норми життя, зокрема поступове зняття обмежень з постійним контролем захворю­ваності у країні. Реалізація такого сценарію дає можливість поступово відновлю­вати усі сфери життя. Одним з напрямів стабілізації економічної ситуації у світі на період та після карантину є відновлення тарозвиток туристичноїсфери. Для цього необхідно реалізувати першочергові заходи на держав­ному, місцевому та мікрорівнях, що забезпечить поступове відродження туризму.

Ключові слова: туризм, туристичні прибуття, туристичний потік, туристичні підприємства, оподаткування, пандемія COVID-19, пост­карантинний період.
 

REFERENCES

 1. Pandemija COVID-19 ta i'i' naslidky u sferi turyzmu v Ukrai'ni [The COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine]. Retrieved fromhttp://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf[in Ukrainian].
 2. Vnutrishnij turyzm v Ukrai'ni – na pidjomi cherez COVID-19. Chy nadovgo?[Domestic tourism in Ukraine is on the rise through COVID-19. How long?] Retrieved fromhttps://www.radiosvoboda.org/a/vnytrishniy-turyzm-v-ukraini-covid19/30726545.html[in Ukrainian].
 3. Vsemirnaja turisticheskaja organizacija soobshhaet korolju Ispanii o vazhnoj roli turizma v vyhode iz krizisa, vyzvannogo pandemiej COVID-19 [World Tourism Organization informs the King of Spain of the important role of tourism in overcoming the crisis caused by the COVID-19 pandemic].Retrieved fromhttps://www.unwto.org/ru/news/unwto-underscores-tourisms-importance-for-covid-19-recovery-in-meeting-with-the-king-of-spain[in Russian].
 4. Vyhid z karantynu: hto najbil'she postrazhdav cherez prostij i jak ce poznachylosja na biznesi [Way out from quarantine: who suffered the most because of downtime and how it affected the business]. Retrieved fromhttps://dyvys.info/2020/05/26/vyhid-z-karantynu-hto-najbilshe-postrazhdav-cherez-prostij-i-yak-tse-poznachylosya-na-biznesi[in Ukrainian].
 5. Bojko, M. G. (2010). Cinnisno orijentovane upravlinnja v turyzmi [Value-oriented management in tourism]. Kyi'v: Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet  [in Ukrainian].
 6. Bosovs'ka, M. V. (2015). Integracijni procesy v turyzmi [Integration processes in tourism]. Kyi'v: Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet [inUkrainian].
 7. Vysochan, O. S. (2014). Turyzm jak systema[Tourism as a system].Visnyk nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika» – Bulletinof«LvivPolytechnic» NationalUniversity, 79,25-38 [inUkrainian].
 8. Gerasimenko, V. G. (2013). Razvitie teorii sistemnogo pohoda primenitel'no k issledovaniju sfery turizma [Development of the theory of a systematic approach in relation to the study of tourism].Vestnik Nacional'noj akademii turizmaBulletin of the National Academy of Tourism,2 (26),11-15[in Russian].
 9. Kovalenko, L. P., & Kolotova, N. B. (2016). Kraudfanding – instrument internet-marketyngu innovacijnyh turystychnyh proektiv [Crowdfundingisaninternetmarketingtoolforinnovativetourismprojects]. Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky –Global and national economic problems,(Is. 11), (pp.364-369)[in Ukrainian].
 10. Mazaraki, A., Bojko, M., & Bosovs'ka, M. (2020). Transformacija turyzmu v Suspil'stvi 5.0 [Transformation of tourism in Society 5.0].Visnyk KNTEU – Herald of KNUTE.Kyi'v: KNTEU, 3, 33-54 [in Ukrainian].
 11. Mal's'ka, M., Gryshhuk, A., & Masjuk, Ju. (2015). Vprovadzhennja zarubizhnogo dosvidu strategichnogo upravlinnja rozvytkom turyzmu: mozhlyvosti ta perspektyvy dlja Ukrai'ny [Introductionofforeignexperienceofstrategicmanagementoftourismdevelopment: opportunitiesandprospectsforUkraine] Ekonomichnyj chasopys Economicmagazine, 155, 78-81 [inUkrainian].
 12. Myhajlichenko, G. I. (2012). Innovacijnyj rozvytok turyzmu [Innovative development of tourism]. Kyi'v: Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet [inUkrainian].
 13. Opanasjuk, N. A. (2017). Systema pravovogo reguljuvannja turyzmu v Ukrai'ni. Innoving u turyzmi; za redakcijeju A. A. Mazaraki [The system of legal regulation of tourism in Ukraine. Innovation in tourism; edited by
  A. A. Mazaraki]. Kyi'v: Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet,  (pp. 279-311) [in Ukrainian].
 14. Ohrymenko, A. G. (2019). Nacional'na turystychna systema : monografija / A.G. Ohrymenko – Kyi'v: Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovel'no-ekonomichnyj universytet [inUkrainian].
 15. Tkachenko, T. I. (2015). Ukrai'ns'kyj turyzm v umovah turbulentnosti [Ukrainiantourisminconditionsofturbulence]. Karpats'kyj kraj Carpathian region, 1-2 (6-7),305 -313 [in Ukrainian].
 16. Alam,A.,Malik, M., Ahmed, M., &Gadar,K. (2015). Empirical Analysis of Tourism as a Tool to Increase Foreign Direct Investment in Developing Country: Evidence from Malaysia.Mediterranean Journal Sciences,6 (4)[in English] https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s3p201.
 17. Brokaj, R. 2014. Local Governments role in the sustainable tourism development of a destination. European Scientific Journal. 10 (31). 56-69 [in English].
 18. Airey,D. (2015). 40 years of tourism studies – a remarkable story.Tourism Recreation Research,40 (1),6-15[in English] https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1007633.
 19. Torik zafiksovano 1,5 mil'jarda turystychnyh podorozhej – UNWTO [Last year, 1.5 billion tourist trips were recorded– UNWTO]. Retrievedfromhttps://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2859960-torik-zafiksovano-15-milarda-turisticnih-podorozej-unwto.html[in Ukrainian].
 20. Koronavirus: skil'ky vtrachaje turyzm[Coronavirus: how much tourism is losing]. Retrieved fromhttps://www.bbc.com/ukrainian/features-51870285[in Ukrainian].
 21. V OON ocinyly zbytky v sferi turyzmu cherez koronavirus [The UN has estimated the losses in the field of tourism due to the coronavirus]. Retrieved fromhttps://lb.ua/world/2020/09/16/466061_oon_otsinili_zbitki_sferi_turizmu.html [in Ukrainian].
 22. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny [State Statistics Service of Ukraine]. Retrievedfromhttp://www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].
 23. Koronavirus VS biznes: polovyna pidpryjemciv protrymajet'sja na karantyni ne bil'she misjacja [Coronavirus VS business: half of entrepreneurs will remain in quarantine for no more than a month]. Retrieved fromhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/[in Ukrainian].
 24. Poslanye yz Madryda: nam nuzhno bыstro prosnut'sja[Message from Madrid: We need to wake up quickly]. Retrieved fromhttps://www.unwto.org/ru/news/we-have-to-wake-up-quickly[in Russian].
 25. Zhyttja pislja karantynu: jak novyj urjad protystojatyme ekonomichnym vyklykam [Life after quarantine: how the new government will meet the economic challenges]. Retrievedfromhttps://www.slovoidilo.ua/ 2020/04/20/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/zhyttya-pislya-karantynu-yak-novyj-uryad-protystoyatyme-ekonomichnym-vyklykam[inUkrainian].
 26. Stalo vidomo, skil'ky kilometriv ukrai'ns'kyh dorig vdalosja vidnovyty v 2019 roci [It became known how many kilometers of Ukrainian roads were restored in 2019]. Retrieved fromhttps://www.unian.ua/economics/transport/10822280-stalo-vidomo-skilki-kilometriv-ukrajinskih-dorig-vdalosya-vidnoviti-v-2019-roci.html#:~:text=%C2%AB%D0%A3%202019%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%C2%BB%20%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B2,%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%2D%20813%2C6%20%D0%BA%D0%BC [in Ukrainian].
 27. Zemel'nyj kodeks Ukrai'ny iz zminamy i dopovnennjamy, vnesenymy Zakonamy Ukrai'ny [Land Code of Ukraine with changes and additions made by the Laws of Ukraine]. Retrieved fromhttps://ips.ligazakon.net/document/view/T012768?an=1331&ed=2019_02_07 [in Ukrainian].
 28. Nacional'nyj instytut strategichnyh doslidzhen'. Shhodo rozvytku turyzmu v Ukrai'ni v umovah pidvyshhenyh epidemichnyh ryzykiv [National Institute for Strategic Studies. Regarding the development of tourism in Ukraine in conditions of increased epidemic risks]. Retrieved fromhttps://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf [in Ukrainian].
 29. Invalidnist'[Disability]. Retrieved fromhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C[in Ukrainian].
 30. Pro zatverdzhennja planu zahodiv z realizacii' Strategii' rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku u 2019 roci: Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny vid 5 bereznja 2019 roku № 346[On approval of the actions plan for the implementation of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026 in 2019: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated March 5, 2019 № 346]. Retrieved fromhttps://ips.ligazakon.net/document/view/ME190300 [in Ukrainian].