Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 1 (114) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.02.2021);
  • підписано до друку 15.02.2021. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(114)


З М І С Т 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Гончаренко О.
 
Міжнародний комерційний арбітраж як саморегулівна інституція
 
4
 
Романадзе Л. Універсальний кодекс етики медіатора: утопія чи реальність? 14

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Захарчук А.
 
Інститут приватної власності
 
23
 
Ільченко Г.

 
Організаційно правові форми юридичних осіб: англійське
та українське право

 
32

 
Нескороджена Л.,
Литвин Ю.

 
Інформаційно-правові відносини в мережі Інтернет

 
43

 
Бабаджанян Г.
 
Договір купівлі-продажу товарів: загальні обмеження саморегулювання 54
 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Можайкіна О.,
Кононець О.

 
Медіація в політичних конфліктах

 
63

 
Альонкін О.
 
Мирні зібрання в Україні: забезпечення права
 
71
 
Бондаренко Н. Громадянське суспільство в умовах пандемії 80

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Нікітенко В.
 
Європейські стандарти забезпечення прав суб’єктів кримінальних правопорушень 90