УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 1 (114) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.02.2021);
  • підписано до друку 15.02.2021. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(114)


З М І С Т 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
ГОНЧАРЕНКО О.

 
Міжнародний комерційний арбітраж як саморегулівна інституція
 
4
 
РОМАНАДЗЕ Л. Універсальний кодекс етики медіатора: утопія чи реальність? 14

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
ЗАХАРЧУК А.
 
Інститут приватної власності
 
23
 
ІЛЬЧЕНКО Г.

 
Організаційно правові форми юридичних осіб: англійське
та українське право

 
32

 
НЕСКОРОДЖЕНА Л.,
ЛИТВИН Ю.

 
Інформаційно-правові відносини в мережі Інтернет

 
43

 
БАБАДЖАНЯН Г.
 
Договір купівлі-продажу товарів: загальні обмеження саморегулювання 54
 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
МОЖАЙКІНА О.,
КОНОНЕЦЬ О.

 
Медіація в політичних конфліктах

 
63

 
АЛЬОНКІН О.
 
Мирні зібрання в Україні: забезпечення права
 
71
 
БОНДАРЕНКО Н. Громадянське суспільство в умовах пандемії 80

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
НІКІТЕНКО В.
 
Європейські стандарти забезпечення прав суб’єктів кримінальних правопорушень 90