УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Думанська І., Матвієць О. E-логістика: дефініція, еволюція та концептуальна основа. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 2. С. 44-55. Серія. Економічні науки
УДК 005.932:004   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(115)03

JEL Classification: F01, F29, F49
 
   
ДУМАНСЬКА Ілона
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2449-0633
  д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна
     

 МАТВІЄЦЬ Ольга
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5991-2491

  к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна

E-ЛОГІСТИКА: ДЕФІНІЦІЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА
 
Постановка проблеми. Інформатизація та цифровізація  міжна­родного логістичного бізнесу – провідні риси сучасного етапу глобалізації, що характеризує стан інтеграції світової економіки. Суть цього етапу полягає у розповсюдженні віртуальних потоків ресурсів, що стимулює посилення конкуренції на світових електронних ринках, поглиблення взаємо­зв’язку між національними економіками на рівні соціального відтворення та формування інтегрованої логістики й електронних мереж. Такі тенденції сприяють розвитку технологій, а зростання електронної комерції впливає насамперед на зміни в галузі логістики та змушує компанії знаходити новий підхід до логістики загалом.
Метою статті є визначення ролі електронної логістики та дослідженняпроблеми, можливостей та перспектив у процесі впровадження основних принципів електронної логістики.
Матеріали та методи. У дослідженні використовувались методи аналізу та синтезу, наукового узагальнення та порівняння даних, пред­ставлених у наукових джерелах. Інформаційною базою для наукового дослідження стали праці вітчизняних та закордонних учених, а також інтернет-джерела тематичного спрямування.
Результати дослідження. Розкрито зміст поняття «електронна логістика» та проаналізовано специфіку її функціонування в системі управління підприємством. Визначено основні відмінності між логістикою та електронною логістикою й досліджено історичний розвиток електрон­ної логістики. Виокремлено основні переваги електронної логістики в сучасних умовах і деякі проблеми у процесі її функціонування.
Висновки. Потреба запровадження електронної логістики в сучасній економіці не викликає сумнівів. Сьогодні вкрай необхідно індивідуалізувати пропозицію продуктів і послуг, у такий спосіб урізноманітнити їх, до того ж клієнтів варто забезпечити швидким зворотним зв’язком, а ділові партнери повинні мати гарантію надійності та оперативної гнучкості. Цього неможливо досягти шляхом традиційних методів управління ло­гістикою, і тому потрібно правильно відібрати та реалізувати потенційні переваги, що пропонує електронна логістика в роботі компанії, особливо для побудови все популярнішого підходу електронних ланцюгів поставок.

Ключові слова: логістика, електронна логістика, електронний бізнес, інформаційні технології, глобалізація.

REFERENCES
  1. Imran, M. et al. (2019). The contributing factors towards e-logistic customer satisfaction: a mediating role of information technology. Uncertain Supply Chain Management, 7, 63-72 [in English].   https://doi.org/10.5267/j.uscm.2018.5.002
  2. Dwamena Sasu, E. (2018). Understanding the Impact of E-Logistics Capability on National Statistical System E-Data Performance: A Case Study on Ghana. International Journal of Scientific and Research Publications, (Vol. 8, Issue 7), (pp. 147-150) [in English]. https://doi.org/10.29322/IJSRP.8.7.2018.p7925
  3. Ying, Yu (et al.). (2016). E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective. Procedia CIRP, 52, 179-185 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.002
  4. Erceg, A., & Damoska Sekuloska, J. (2019). E-logistics and e-SCM: how to increase competitiveness. LogForum, 1, 155-169 [in English]. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.323
  5. Kanagavalli, G., & Azeez, R. (2019). Logistics and E-Logistics Management: Benefits and Challenges. International Journal of Recent Technology and Engineering, (Vol.8, Issue 4), (pp. 12804-12809) [in English]. https://doi.org/10.35940/ijrte.D7179.118419
  6. Barcik, R., & Jakubiec, M. (2012). E-logistics – aspects of functioning. Acta academica karviniensia, 12 (1), 5-12 [in English]. https://doi.org/10.25142/aak.2012.001
  7. Gunasekaran, A. (et al.).(2007). Developing an E-logistics System: A case study. International Journal of Logistics: Research & Applications, (Vol. 10), 4, 333-349 [in English].  https://doi.org/10.1080/13675560701195307
  8. Wang, Y., & Pettit, S. (2016). E-logistics: an introduction. E-Logistics: Managing Your Digital Supply Chains for Competitive Advantage, (pp. 3-31) [in English].
  9. Zhang, L. (et al.). (2001). ELPIF : An E-Logistics Processes Integration Frame­work Based on Web Services. Watson Research Center. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/2394304_ELPIF_An_E-Logistics_Processes_Integration_Framework_Based_on_Web_Services [in English].  https://doi.org/10.1007/978-1-4302-5356-3_8