УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 2 (115) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 07.04.2021);
  • підписано до друку 14.04.2021. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(115)


З М І С Т  

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
МЕЛЬНИК Т.,
ГРИНЬКО К.

Інноваційна система України:
потенціал імпортозаміщення високотехнологічними товарами
4
 

П’ЯТНИЦЬКА Г.,
ГРИГОРЕНКО О.,
ДОЛЖЕНКО Т.
Дихотомія інноваційних
трансформацій підприємств
30
 

ДУМАНСЬКА І.,
МАТВІЄЦЬ О.

E-логістика: дефініція, еволюція
та концептуальна основа
44

МОЛЧАНОВА Е.,
КОВТОНЮК К.
Моделі диджитал-торгівлі 56

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА АУДИТ

НЕЖИВА М.,
МИСЮК В.

Форензік як інструмент протидії факторинговим ризикам
73

ТОЛМАЧОВА А.
 

Контроль у неприбуткових організаціях

 

87
 
ЕКОНОМІКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
 
ШУЛЬГА Н.,
БОРТНІКОВ Г.,
КІРЄЄВА К.

 
Готівковий грошовий обіг в умовах
пандемії COVID-19

 

98

 
БОСОВСЬКА М.,
БОВШ Л.,
АНТОНЮК І.
Ресторанні тактики: антипандемічний кейс

 
113