УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 3 (116) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 12 від 27.05.2021);
  • підписано до друку 14.06.2021. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(116)


З М І С Т  

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 
КИРИЛЕНКО А.,
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ДУПЛЯК Т.

 
Європейські тренди розвитку інклюзивного туризму в період пост-COVID-19

 
4


 
ДУГІНЕЦЬ Г.,
КОЛЕСНІКОВА О.

 
Конкурентні стратегії компаній на зовнішньому ринку
 
12

 
ОЛЕЙНІКОВ Ю.,
СЄРОВА Л.

 
Інституційні складові
бренд-орієнтованої економіки

 
23

 
КУДИРКО Л.,
АНТІХОВИЧ В.

 
Фіскальні «війни» в умовах становлення глобальної цифрової економіки
 
36

 
НІЖЕЙКО К. Міжнародні стратегічні альянси в ІТ-сфері 52

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
 
МУЗИЧУК М.,
ФОМІНА О.

 
СbC-звітність в податковому адмініструванні

 
64

 
ПУРДЕНКО О.,
МЕЛЬНИК В.

 
Інноваційні бізнес-інструменти
у сфері торгівлі

 
77

 
ГЛАДІЙ І.

 
Трансфертне ціноутворення
транснаціональних корпорацій

 
85

 
НОСОВА Є.,
МУГУЄВ К.,
РУСІНОВ В.
Інформаційна складова у механізмі 
фінансової безпеки підприємства

 
98

 

ВИЩА ОСВІТА
 
ЛАДОНЬКО Л.,
МІРКО Н.
Професійна підготовка державних 
службовців: зарубіжний досвід
108