Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кириленко А., Мельниченко С., Дупляк Т. Європейські тренди розвитку інклюзивного туризму в період пост-COVID-19Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 3. С. 4-11. Серія. Економічні науки

  ПОВНИЙ ТЕКСТ

УДК 338.48-056.26:614.4   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(116)01

JEL Classification: F29, I19, L83, O52
   

Кириленко Анастасія

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2489-6406
 
аспірант кафедри туризму та рекреації 
Київського національного торговельно-
економічного університету

вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

Мельниченко Світлана

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5162-6324
 
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету 
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 ДУПЛЯК Тетяна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5187-8903

  аспірант кафедри туризму та рекреації 
Київського національного торговельно-
економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ
В ПЕРІОД ПОСТ-COVID-19

 Постановка проблеми. Понад 1 млрд осіб у світі мають інвалід­ність, що становить 15 % усього населення планети. У поєднанні з родинами та опікунами ця цифра зростає до 2,2 млрд осіб, які акумулюють понад 8 трлн доларів США щорічного доходу. Люди з інвалідністю, що відвідують Європейський Союз, здійснюють внесок у розвиток економіки у розмірі понад 118 млрд доларів США як прямих, так і непрямих економічних надходжень. З огляду на ситуацію, що склалася, існує нагальна потреба дослідити наявні теоретичні та практичні підходи до розвитку інклюзивного туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що питання розвитку інклюзивного туризму серед українських науковців набуває популярності. Загалом їхні наукові праці розкривають основні теоретичні аспекти інклюзив­ного туризму. Однак ця проблема потребує подальшого вивчення у світлі сучасних тенденцій у пост-COVID-19 період.
Метою статті є дослідження сучасного стану розвитку інклюзивного туризму в Європі та його особливостей у пост-COVID-19період.
Матеріали та методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних учених у галузі інклюзивного туризму та статистична інформація Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО). У процесі дослідження використано наукові методи аналізу, синтезу, порівняння.
Результати дослідження. Інклюзивний туризм в Україні лише починає розвиватися. Такий процес неможливий без розвитку спеціальної інфраст­рук­тури. Негативний вплив пандемії COVID-19 на світовий туризм про­довжується й у 2021 р. Дані свідчать про падіння міжнародних прибуттів турис­тів на 73 % у 2020 р. Найбільший спад у кількості міжнародних туристів у 2020 р. зазнали країни Азії та Тихого океану. Близький Схід та Африка також зафіксували значне зниження показників, як і Європа та Америка. Люди з обмеженими можливостями та особи похилого віку також зазнали сильних обмежень у подорожах та туризмі через пандемію COVID-19.
Висновки. Негативний вплив пандемії COVID-19 у 2020 р. призвів до зменшення прибуттів міжнародних туристів до Європи на 69 %. Основними напрямами відновлення інклюзивного туризму в період пост-COVID-19 мають бути: співпраця місцевих адміністрацій з питань туризму з органі­заціями людей з інвалідністю, навчання персоналу для обслуговування клієнтів з інвалідністю, розробка заходів щодо доступності транспортних послуг, закладів розміщення та культурних пам’яток для людей з інвалідністю.

Ключові слова: інклюзивний туризм, люди з інвалідністю, доступний туризм, види інвалідності, вплив COVID-19 на інклюзивний туризм.

 REFERENCES

 1. Pavkovic, I., Lawrie, A., Farrell, G., Huuskes, L., & Ryan, R. (2017). Inclusive Tourism: Economic Opportunities. University of Technology Sydney Institute for Public Policy and Governance, Sydney, NSW. Retrieved from https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-02/UTS%20Inclusive%20tourism%20economic%20 opportunities.pdf [in English].
 2. Slatvinska, L. (2020). Aspects of accessible tourism development in Ukraine. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 5. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1684 [in Ukrainian] https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.5.59.
 3. Trunina, I., & Sosnovska, J. (2019). The State of International Tourism for People with Disabilities in Ukraine. Modern Economics, (Vol. 15). Retrieved from https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-27 [in Ukrainian] https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-27.
 4. Vlashchenko, N. (2018). Problems and Prospects of Infrastructure Development for the Needs of Inclusive Tourism. Business Inform, (Vol. 9). Retrieved from https://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year= 2018&abstract=2018_09_0&lang=ua&stqa=18 [in Ukrainian].
 5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006). Retrieved from https://www.un.org/development/ desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html [in English].
 6. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Retrieved from https://www.unwto.org/ [in English].
 7. Promoting accessible tourism for all. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/ promoting-accessible-tourism-for-all.html [in English].
 8. Types of disabilities. Retrieved from http://tryforgood.com/types-of-disabilities/ [in English].
 9. UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities (2020). Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284422296 [in English].
 10. Economic Impact and Travel Patterns of Accessible Tourism in Europe Full Report (2014). European Commission. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/264522053_Economic_Impact_and_ Travel_Patterns_of_Accessible_Tourism_in_Europe_Full_Report [in English]. 
 11. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].