УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Дугінець Г., Колесникова О. Конкурентні стратегії компаній на зовнішньому ринкуЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 3. С. 12-22. Серія. Економічні науки 

  ПОВНИЙ ТЕКСТ

УДК 339.137.2:339.5   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(116)02
   
JEL Classification: D04, F23    
   

ДУГІНЕЦЬ Ганна  

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
ORCID: 0000-0003-3708-3666  

д. е. н., професор, завідувач кафедри світової економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
   
КОЛЕСНИКОВА Олена  
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
ORCID: 0000-0002-7702-0275  
бакалавр кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна


КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Постановка проблеми. Посилення конкуренції супроводжується появою безлічі конкуруючих підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Питання конкурентоспроможності українських під­приємств на міжнародних ринках вимагає першочергової уваги. Це робить проблему оцінки рівня конкурентоспроможності надзвичайно актуальною та зумовлює необхідність пошуку шляхів формування конкурентних переваг підприємства.
Метою статті є аналіз особливостей формування конкурентних стратегій українських компаній та необхідність обґрунтувати проблеми та вивчити перспективи підвищення конкурентоспроможності українських компаній на зовнішньому ринку.
Матеріали та методи. Використано комплекс взаємодоповнюючих методів наукової ідентифікації економічних процесів та явищ: системно-структурний, порівняльний та статистичний аналіз. Інформаційну базу дослідження складають статистичні й аналітичні матеріали та інформаційно-аналітичні збірники, бюлетені та огляди з офіційних джерел, широкий спектр вітчизняних і закордонних літературних джерел та результати власних досліджень.
Результати дослідження. Проаналізовано теоретичні аспекти конкурентоспроможності, етапи розробки ефективної стратегії. Досліджено економічне середовище всередині країни, його переваги та недоліки для ведення бізнесу. Надано шляхи покращення економічного середовища України для успішного функціонування вітчизняних компаній, втілення їх конкурентних стратегій у життя та виходу на міжнародні ринки.
Висновки. Дослідження показало, що українські компанії, виходячи на міжнародні ринки, стикаються з внутрішніми перешкодами, які потре­бують вирішення. Для подолання цих перешкод та побудови успішного бізнесу кожна компанія повинна мати власну конкурентну стратегію, яка допоможе їй не лише вийти на міжнародний ринок, але й завоювати довіру та лояльність як вітчизняних, так і закордонних споживачів. Однак уряд також повинен зробити все можливе для виходу вітчизняних компаній на міжнародні ринки. У перспективі це призведе до того, що українські ком­панії отримають необхідні для них конкурентні переваги, що передусім підвищить їх конкуренто­спроможність на міжнародній арені та конкуренто­спроможність країни загалом.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, конкурентна стратегія, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність, ринок.

REFERENCES

 1. Korinnyi, S. O., & Holianchuk, A. R. (2018). Analysis of Key Competitive Strategies Employed by International Companies. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 6 (18), (Vol. 2), (pp. 47-50) [in English] https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01072018/5944.
 2. Pashchenko, Olga (2015). Features of formation of competitive advantages: a strategic dimension. Journal of ZSTU: Economics, management and administration, 3 (73), 94-100 [in Ukrainian].
 3. Khanenko, A.V. (2019). The assessment of competitiveness and the formation of competitive advantages of an economic entity. Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», 2 (10), 103-111 [in English].
 4. Sabadash, V. V., Stauvermann, P. J., & Peleshchenko, R. O. (2019). Competitiveness of Ukrainian Companies in Foreign Markets: New Challenges and Opportunities. Mechanism of Economic Regulation, 1, 79-89 [in English] https://doi.org/10.21272/mer.2019.83.06.
 5. Braendle, U., Mozghovyi, Ya., & Huryna, K. (2017). Corporate competitivenessand sustainability risks. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 7 (4-2), 225-233. DOI:10.22495/rgc7i4c2art5 [in English] https://doi.org/10.22495/rgc7i4c2art5.
 6. Organization for Economic Co-operation and Development. Official Website. Retrieved from https://www.oecd.org [in English].
 7. European Union Law. EUR-Lex. Official Website. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/homepage.html [in English].
 8. UNCTAD. Competition, Competitiveness and Development: Lessons from Developing Countries. (2004). Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/ditcclp20041ch5_en.pdf [in English].
 9. The World Economic Forum. Official Website. Retrieved from https://www.weforum.org [in English].
 10. Major Strategy Frameworks. Generic Competitive Strategy. Retrieved from https://www.cleverism.com/generic-competitive-strategy [in English].
 11. Five Forces Model. Based Upon Michael E. Porter’s Work. Retrieved from https://cdn2.hubspot.net/hubfs/ 125770/Michael_E._Porters_Five_Forces_Model_ E-Book [in English].
 12. Doing Business. Retrieved from https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness [in English].
 13. Ekonomichna Pravda. Doing Business-2020. Zavdyaky chomu Ukrayina pidnyalasya v reytynhu na 64 skhodynku. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/24/652929/ [in Ukrainian].
 14. Ukraine improved 7 positions and is ranked #64 (out of 190 States) in World Bank Doing Business 2020 report. Government portal. Official website. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayina-pidnyalasya-odrazu-na-7-punktiv-v-rejtingu-doing-business-2020-ta-posila-64-misce-sered-190-krayin [in English].
 15. Index of Economic Freedom. Retrieved from https://www.heritage.org/index/ [in English].
 16. Kostyuk, Viktoriia, & Yanchuk, Tetiana. (2019). Stratehiya formuvannya konkurentnykh perevah pidpryyemstva v suchacnykh umovakh rynku. Galician economik journal, 3 (58) [in Ukrainian].