УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Носова Є., Мугуєв К., Русінов В. Інформаційна складова у механізмі фінансової безпеки підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 3. С. 98-107. Серія. Економічні науки
УДК 004.056:[005.934:658.14]   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(116)09

JEL Classification: M20, M21
   
НОСОВА Євгенія
E-maileuvgenianosova@knu.ua
ORCID: 0000-0002-7975-0984
 
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

 
МУГУЄВ Кирил
E-mailkirill.muguev@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2393-2551
  бакалавр з фінансів та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

РУСІНОВ Володимир
E-mailvolodymyr.r.v@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4362-0248

  бакалавр з комп’ютерної інженерії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА У МЕХАНІЗМІ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено важливість механізму забезпечення інформаційної безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах функціонування в інфор­ма­цій­ному середовищі та тісній взаємодії зі сферою інформаційних технологій. Встанов­лено, що комплексом інформаційних ризиків і ризиків транзакцій, який загрожує під­приємству під час провадження його операційної діяльності, можливо управляти лише за наявності спеціалізованої служби управління інформацій­ними ризиками на підприємстві.

Ключові слова: фінансова безпека, інформаційна безпека, ризик транзакцій, інформаційний ризик, механізм управління ризиком.

REFERENCES

  1. Kojlo, V. V. (2017). Teoretyko-metodologichni pidhody do ocinky ponjattja finansovoi' bezpeky v umovah zrostannja zagroz krai'ny [Theoretical and methodological approaches to assessing the concept of financial security in the face of growing threats to the country]. Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, (Issue 23), (part. 2), (pp. 38-42) [in Ukrainian].
  2. Lysa, O. V., & Jaroshhuk, O. V. (et al.). (2016). Finansova bezpeka sub’jektiv gospodarjuvannja v suchasnyh umovah [Financial security of business entities in modern conditions]. Ekonomichnyj analiz: zbirnyk naukovyh prac' – Economic analysis: a collection of scientific papers. Ternopil': Ekonomichna dumka. (Vol. 26), 1, 58-64 [in Ukrainian].
  3. Kysh, L. M. (2018). Finansova stijkist' kompanii' v suchasnyh umovah [Financial stability of the company in modern conditions]. Prychornomors'ki ekonomichni studii' – Black Sea Economic Studies. Odesa, 36, 75-79 [in Ukrainian].
  4. Krasnokuts'ka, N. S., & Koptjeva, G. M. (2019). Definicija ponjattja «finansova bezpeka pidpryjemstva»: osnovni pidhody ta osoblyvosti [Definition of the concept of «financial security of the enterprise»: basic approaches and features]. Biznesinform – Businessinform, 7, 14-19 [in Ukrainian].
  5. Global Survey of Confidential Information Origins. (2017). Retrieved from https://www.ec–rs.ru/novosti/utechki–konfidentsialnoy–informatsii–v–2017–godu–globalnoe–issledovanie–infowatch[in English].
  6. Ali, O., Shrestha, A., Chatfield, A., & Murray, P. (2020). Assessing information security risks in the cloud: A case study of Australian local government authorities. Government Information Quarterly, Elsevier. Retrieved from https://wroya.com [in English] https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101419.
  7. Veiga, A., Astakhova, L., Botha, A., Herselman, M. (2020). Defining organisational information security culture. Perspectives from academia and industry. Computers & Security. Retrieved from https://www.researchgate.net [in English] https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101713.
  8. Brunner M., Sauerwein C., Felderer M., & Breu R. (2020). Risk management practices in information security: Exploring the status quo in the DACH region. Computers & Security. Elsevier. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/2003.07674.pdf [in English] https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101776.