УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 4 (117) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 31.08.2021);
  • підписано до друку 06.09.2021. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(117)


Привітання з нагоди 75-річчя
Київського національного торговельно-економічного університетуЗ М І С Т
  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
 
ГОНЧАРОВА Ю.,
УДОВЕНКО М.
Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів 4
 
ТИЩЕНКО Ю.
 
Угоди Світової організації торгівлі:
способи тлумачення
17
 
МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.
 
Міжнародний правовий механізм забезпечення прав людини 26
 
БОРИСОВ Є.
 

Правова регламентація діяльності
військово-морських сил: світовий досвід

36
 
КОРТУКОВА Т.

 
Захист прав українських трудових
мігрантів у Європі

 
48

 
ПОГОРЕЦЬКА Х.
 
Протиріччя тлумачення міжнародних арбітражних угод 58
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
 
ГОНЧАРЕНКО О.
 
Етичні кодекси поведінки суб’єктів
цифрової економіки: правовий аспект
72
 
СОНЮК О.
 
Понятійно-категоріальний апарат безпекознавства 85
 
ЧВАЛЮК А.,
БАБІН Б.

 
Принципи перехідного правосуддя

 
96

 
ДУБІНА О.
 
Відповідальність неповнолітніх як об’єкт адміністративно-правових досліджень 107
 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
 
ВЕСЕЛОВ М.,
ЄПРИНЦЕВ П.

 
Етичні норми у діяльності суб’єктів публічної служби
 
120

 
БОНДАРЕНКО Н.
 
Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності 132