Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Веселов М., Єпринцев П. Етичні норми у діяльності суб’єктів публічної служби. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 4. С. 120-131. Серія. Юридичні науки
УДК 342.95   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(117)11
 
JEL Classification: D73, D78, К23  

 
 
ВЕСЕЛОВ Микола  
 
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
ORCID: 0000-0002-3963-2764
  
д. ю. н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ
вул. Степана Тільги, 21, м. Кривий Ріг, 50065, Україна
   
ЄПРИНЦЕВ Пилип  
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
ORCID: 0000-0002-9790-9564
  
к. ю. н., доцент, проректор університету – директор Криворізького навчально-наукового інституту
Донецького державного університету внутрішніх справ
вул. Степана Тільги, 21, м. Кривий Ріг, 50065, Україна
 
ЕТИЧНІ НОРМИ У ДІЯЛЬНОСТІСУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Зазначено про відсутність в українському законодавстві чіткого визна­чення та єдиного розуміння поняття «принципу етичної поведінки» суб’єктів публічної служби. Констатовано, що нормативне закріплення етичних норм для різних категорій суб’єктів публічної служби в Україні відбувається здебільшого на підзаконному рівні та має галузевий характер. Установлено, що терміни «принцип етичної поведінки» і «правила етичної поведінки» є взаємообумовленими та взаємозалежними, але не тотожними поняттями.

Ключові слова: публічна служба, суб’єкт публічної служби, принципи діяльності, етична поведінка, правила, норми.

 
REFERENCES
 1. Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 06.07.2005 r. № 2747-IV. Redakcija vid 26.05.2021 [Code of Administrative Procedure of Ukraine: Law of Ukraine of July 6, 2005 № 2747-IV. Edited from 26.05.2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (data zvernennja: 06.06.2021) [in Ukrainian].
 2. Bytjak, Ju. P. (2006). Derzhavna sluzhba v Ukrai'ni: problemy stanovlennja, rozvytku ta funkcionuvannja: dys. … d-ra juryd. nauk: 12.00.07 [Civil service in Ukraine: problems of formation, development and functioning: dis. … Dr. of Jurid. Sciences: 12.00.07]. Nacional'na jurydychna akademija Ukrai'ny imeni Jaroslava Mudrogo. Harkiv [in Ukrainian].
 3. Bigun, V. S. (2019). Dobrochesnist' jak jurydychnyj termin i sens [Virtue as a legal term and meaning]. Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava – Journal of Kyiv University of Law, 125-29 [in Ukrainian].
 4. Bulanova, Ju. M. (2020). Zarubizhni ta mizhnarodni standarty dotrymannja etychnyh norm sluzhbovoi' dijal'nosti. Pravovi novely [Foreign and international standards of compliance with ethical norms of official activity. Legal short stories]. Naukovyj jurydychnyj zhurnal – Scientific legal journal, 10, 147-153. DOI: 10.32847/ln.2020.10.21 [in Ukrainian].
 5. Vojtenko, A. B., Jakobchuk, V. P., & Pugachova N. S. (2020). Profesijna etyka derzhavnogo sluzhbovcja v konteksti efektyvnosti publichnogo upravlinnja [Professional ethics of a civil servant in the context of public administration efficiency]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 2. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36 [in Ukrainian] https://doi.org/10.32702/ 2307-2156-2020.2.36.
 6. Zhukov, S. V. (2018). Fenomen dobrochesnosti: do pytannja metodologii' doslidzhennja [The phenomenon of virtue: to the question of research methodology]. Naukovyj visnyk publichnogo ta pryvatnogo pravaScientific Bulletin of Public and Private Law, (Issue 5), (Vol. 1), (pp. 23-26) [in Ukrainian].
 7. Kolomojec', T. O. (2018). Sluzhbove pravo – ce samostijna galuz' prava chy elementysystemy administratyvnogo prava? Pytannja administratyvnogo prava [Is service law an independent branch of law or elements of the system of administrative law? Issues of administrative law], (Vol. 2). Harkiv: Oberig, (pp. 131-140) [in Ukrainian].
 8. Samojlenko, O. S. (2020). Etychni zasady formuvannja sluzhbovogo prava [Ethical principles of formation of service law]. Jurydychnyj chasopys Nacional'noi' akademii' vnutrishnih sprav – Legal Journal of the National Academy of Internal Affairs, 1 (19), 68-72. DOI: 10.33270/04201901.68 [in Ukrainian] https://doi.org/10.33270/ 04201901.68.
 9. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrai'ny vid 10.12.2015 № 889-VIII. Redakcija vid 06.03.2021 [On civil service: Law of Ukraine of 10.12.2015 № 889-VIII. Edited on March 6, 2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/889-19#Text (data zvernennja: 06.06.2021) [in Ukrainian] https://doi.org/10.1038/nphys3923.
 10. Pro Nacional'nu policiju: Zakon Ukrai'ny vid 02.07.2015 № 580-VIII. Redakcija vid 23.04.2021 [About the National Police: Law of Ukraine of 02.07.2015 № 580-VIII. Edited on April 23, 2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (data zvernennja: 06.06.2021) [in Ukrainian].
 11. Pro prokuraturu: Zakon Ukrai'ny vid 14.10.2014 № 1697-VII. Redakcija vid 22.05.2021 [About the Prosecutor's Office: Law of Ukraine of October 14, 2014 № 1697-VII. Edited on 22.05.2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (data zvernennja: 06.06.2021) [in Ukrainian].
 12. Pro zapobigannja korupcii': Zakon Ukrai'ny vid 14.10.2014 № 1700-VII. Redakcija vid 02.06.2021 [On the prevention of corruption: Law of Ukraine of 14.10.2014 № 1700-VII. Edited from 02.06.2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (data zvernennja: 06.06.2021) [in Ukrainian].
 13. The 14 General Principles of Ethical Conduct 5 C.F.R § 2635.101 (b). (n. d.). justice.gov. Retrieved from https://www.justice.gov/archives/ncfs/page/file/761076/download (data zvernennja: 08.06.2021) [in English].
 14. Pro zatverdzhennja Zagal'nyh pravyl etychnoi' povedinky derzhavnyh sluzhbovciv ta posadovyh osib miscevogo samovrjaduvannja: Nakaz Nacional'nogo agentstva Ukrai'ny z pytan' derzhavnoi' sluzhby vid 05.08.2016 r. № 158. Data onovlennja: 04.06.2021.[On approval of the General rules of ethical conduct of civil servants and local government officials: Order of the National Agency of Ukraine on Civil Service issues of 05.08.2016 № 158. Date of update: 04.06.2021] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text (data zvernennja: 08.06.2021) [in Ukrainian].
 15. Pro zatverdzhennja Pravyl etychnoi' povedinky policejs'kyh: Nakaz MVS Ukrai'ny vid 09.11.2016 № 1179 [On approval of the Rules of ethical conduct of police officers: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 09.11.2016 № 1179]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16#Text (data zvernennja: 08.06.2021) [in Ukrainian].
 16. Kodeks profesijnoi' etyky ta povedinky prokuroriv: zatv. Rishennjam Vseukrai'ns'koi' konferencii' prokuroriv vid 27.04.2017 [Code of professional ethics and conduct of prosecutors: approved by the Decision of the All-Ukrainian Conference of Prosecutors dated April 27, 2017]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/n0001900-17#Text (data zvernennja: 08.06.2021) [in Ukrainian].
 17. Kodeks suddivs'koi' etyky: zatv. Rishennjam XI chergovogo z’i'zdu suddiv Ukrai'ny vid 22.02.2013 [Code of Judicial Ethics: approved by the Decision of the XI regular congress of judges of Ukraine dated February 22, 2013]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#Text (data zvernennja: 08.06.2021) [in Ukrainian].
 18. Proshko, V. (2019). Pryncyp VI: Etychna povedinka. Blogery za dobre vrjaduvannja: 18.03.2019 [Principle VI: Ethical Behavior. Bloggers for good governance: March 18, 2019]. Retrieved from https://bloggers4gg.org.ua/ 2019/03/princip-vi-etichna-povedinka/ (data zvernennja: 09.06.2021) [in Ukrainian].
 19. Kodeks profesijnoi' etyky pracivnykiv Nacional'nogo antykorupcijnogo bjuro Ukrai'ny [Code of professional ethics of employees]. Nacional'ne antykorupcijne bjuro Ukrai'ny. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Kyi'v. Retrieved from https://nabu.gov.ua/kodeks-profesiynoyi-etyky-pracivnykiv-nabu (data zvernennja: 08.06.2021) [in Ukrainian].
 20. Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. (2014). Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV,titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014. Retrieved from https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Deontologie#:~:text=Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la,le%201er%20janvier%202014 (data zvernennja: 08.06.2021) [in France].