УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 5 (118) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 30.09.2021);
  • підписано до друку 13.10.2021. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)Привітання з нагоди 75-річчя
Київського національного торговельно-економічного університетуЗ М І С Т 
 

 
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ТОРГІВЛЯ
МАЗАРАКІ А., 
МЕЛЬНИК Т.,
ЛОШЕНЮК О.

Глобальні міграційні процеси
в умовах пандемії СОVID-19

 

4
 

КАЛЮЖНА Н.
 

Інтенсивність гібридних загроз національним економікам

33
 

ОНИЩЕНКО В.
 

Політекономічний контент теорії міжнародної торгівлі

48
 

П’ЯНКОВА О.,
РАЛКО О.,
СЛОКВА М.

 

Структурна трансформація експорту України у період пандемії

 

66


 
МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ
 
КОРОЛЬ С.,
ФОМІНА О.,
ЗАДНІПРОВСЬКИЙ О.

 
Корпоративна звітність: транспонування положень Директиви 2013/34/ЄС

 
77


 
СЕМЕНОВА С.,
ШАПОВАЛОВА А.

 
Професійні організації з обліку
і аудиту в Європі

 
93

 
МАКАРОВ О.
 
Цільове рефінансування банків як інструмент розвитку економіки
 
108

 
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
 
САЛІХОВА О.,
ГОНЧАРЕНКО Д.
Високотехнологічне фармацевтичне виробництво в Україні: виклики євроінтеграції 128