Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 6 (119) 2021
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 25.11.2021);
  • підписано до друку 10.12.2021. 

 ТИТУЛ
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(119)


З М І С Т  

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 
АДЖОКА Х.Е. Глобальні ланцюги поставок в умовах пандемії 4
НІКОЛАЄЦЬ К. Віртуальна трудова міграція 16
ДУГІНЕЦЬ Г.,
САРКІСЯН Л.
Цифрова трансформація зовнішньоторговельної політики держави
26

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
 
МЕРЕЖКО Н.,
ЗОЛОТАРЬОВА О.,
КАЛУГА Н.

 
Митне оформлення імпорту енергоносіїв


 
41


 
МОЛЧАНОВА Е.,
КОВТОНЮК К.

 
Диджитал-трансформація світової торгівлі

 
53

 
ЗУБКО Т.

 
Євроінтеграція: переваги та загрози для зовнішньої торгівлі України
 

69

ЛАПТЄВА В.,
ВАВДІЙЧИК І.,
ЛАПТЄВ О.
Інноваційна діяльність у системі зовнішньоекономічної безпеки країни
 

87


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
 
ЧУБАЄВСЬКИЙ В.,
ВОЛОСОВИЧ С.

 
Безпека корпоративної інформації
в екосистемі FinТech

 

98

БЛАКИТА Г.,
БАРАБАШ Н.,
ПАШКУДА Т.
Диджитал-управління лізинговими операціями підприємств
 

109

ГАНЕЧКО І.
 
Світовий ринок проєктного фінансування: галузева структура


119