УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Блакита Г., Барабаш Н., Пашкуда Т. Диджитал-управління лізинговими операціями підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 6. С. 109-118. Серія. Економічні науки

 
УДК 005:658.713:    DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(119)09
   
JEL Classification М21     
   
Блакита Ганна   

 
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    
ORСID ID: 0000-0001-7843-7120   
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

Барабаш Наталія   
 
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    
ORСID ID: 0000‐0002‐1011‐527Х   

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
Пашкуда Тетяна   
 
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    
ORCID ID: 0000‐0002‐0490‐9321   
к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна


ДИДЖИТАЛ-УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

Постановка проблеми. Одночасно з поглибленням процесів цифрової глобалізації близько 25% світової економіки перейшло до впровадження технологій цифровізації, що дають змогу державі, бізнесу та суспільству функціонувати ефективніше. Необхідність реалізації інформаційно-комунікаційних можливостей і переваг сучасних IT-технологій, потреба в набутті провідних позицій і зміцнення конкурентного положення вимагають від керівництва зваженої політики щодо диджиталізації, стимулювання інвестиційної діяльності з метою просування цифрових технологій, спираючись на наукове підґрунтя теорій і концепцій економічного розвитку.
Завдяки диджиталізації з’являється можливість обробки масштабних обсягів інформації, опрацювання великих баз даних і пришвидшення опера­ційних процесів. Особливої актуальності диджиталізація набуває під час управління лізинговими операціями підприємств.
Мета дослідження полягає у розробці методичних підходів щодо здійснення диджитал-управління лізинговими операціями підприємств.
Матеріали та методи. Інформаційна база статті представлена науковими працями вітчизняних та закордонних учених. Основою дослідження є наукові методи, зокрема: аналіз і синтез, порівняння, ідеалізація та абстрагування, а також систематизація та узагальнення – задля формулювання висновків у результаті проведеного дослідження.
Результати дослідження. Впровадження інновацій, прогресивних технологій і нової техніки через лізинг є особливою сферою використання й руху капіталу в системі розширеного відтворення. Цей економічний процес відрізняється від традиційних процесів виробництва та продажу продукції тим, що він безпосередньо пов’язаний зі створенням нових і заміною та оновленням наявних основних засобів. Лізинг відрізняється від традиційної категорії інвестиції. За цих умов виникає потреба розробки методики аналізу й оцінки лізингових операцій, що дає можливість вибирати, оцінюватиі економічно обґрунтовувати рішення, які забезпечують ефектив­ність їхнього впровадження.
Висновки. Застосування диджитал-технологій в управлінні сприяє підвищенню ефективності менеджменту та зміцненню фінансового благо­получчя підприємства загалом, зокрема й управління, з’являється можливість обробки масштабних обсягів інформації, опрацювання великих баз даних і пришвидшення операційних процесів, що надзвичайно важливо під час управління лізинговими операціями підприємств.

Ключові слова: підприємство, господарська діяльність, диджитал-управління, лізинг, інновації.

REFERENCES

 1. Rudenko M.V. (2018) Digitalization of the economy: new opportunities and prospects. Economics, 2018, 61–65 [in Ukrainian] https://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.11.61.
 2. On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers of January 17, 2018 № 67-r.: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/67-2018-% D1% 80.
 3. State Statistics Service of Ukraine: URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 4. Gerasimovich А. М., Morozova-Gerasimovich N. A. (2009) Leasing operations: essence, mechanism of carrying out, taxation, accounting, analysis. Finance, Accounting and Auditing, 13, 184–197 [in Ukrainian].
 5. Shevchuk I. B., Deputy B. Ya., Tarasenko O. E. (2019) Digitization and its impacton the economy of Ukraine: advantages, challenges, threats and risks. Black Sea Economic Studies, 47-2, 173–177 [in Ukrainian] https://doi.org/10.32843/bses.47-66.
 6. Duchenko M. M,. Pavlenko T. V. (2019) Status and prospects of development of the leasing industry in Ukraine. Efficient economy, 1, 59–64 [in Ukrainian].
 7. Kalabukhova S.V. (2015) Analysis of the efficiency of leasing operations. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 3 (30), 159–165 [in Ukrainian].
 8. Tulchinskaya S. O., Korzun L. S. (2020) Digitalization as a means of transformation of Ukraine's economy. Modern problems of economy and entrepreneurship, 25, 52–59 [in Ukrainian].
 9. Levchenko O.A.(2017)Theoretical fundamentals of leasing operations as an effective means of recovery of the national economy. Financial space, 1 (25), 58–64 [in Ukrainian].
 10. Onishchuk Ya. V. (2005) Development of leasing in Ukraine. Finance of Ukraine, 7, 106–113 [in Ukrainian].
 11. Pugachevskyi K. Y., Pugachevskaya K. S. (2018) Digitalization of the economy as a factor of increasing the country's competitiveness. Market infrastructure, 25, 39–45 [in Ukrainian].