УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 1 (120) 2022
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 02.02.2022);
  • підписано до друку 15.02.2022. 

 ТИТУЛ 
DOI: 
https://doi.org/10.31617/3.2022(120)


З М І С Т 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
КРЕСІН О.
 
Протидія гібридним загрозам в українському
законодавстві

4
МЕЛЬНИЧЕНКО Н. Процедури дерогації при захисті прав людини 18
ТИЩЕНКО Ю.
 
Правовий режим «Дія Сіті» як фактор залучення
інвестицій

29

ГУРЖІЙ Т.,
МУШЕНОК В.,
ГУРЖІЙ А.
Правовий механізм застосування податкових пільг
в Україні та ЄС

38
ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО
МЕЛЬНИЧЕНКО Р.
 
Запобігання зловживанню конструкцією
«значних право­чинів» і «правочинів із заінтересованістю»

53
МИКИТЕНКО Л.
 
Нечесна підприємницька практика в угодах
зі споживачами

64
НІКІТЕНКО В. Протидія шахрайству у банківській сфері 76
БОНДАРЕНКО Н.,
ГОРОБЕЦЬ М.
Судова практика у справах про поширення
недостовірної інформації

86
АЛЬОНКІН О.
 
Право підприємства на професійну правничу допомогу
і судове представництво

97
ДУБІНА О. Права дитини в адміністративно-деліктних відносинах 107