УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Дедяєва Л. М. Експортні можливості України в посткризовий період 4
     
Stuchlíková Zuzana Japanese trade deficit after the Great East Japan Earthquake in 2011 11
 
ФІНАНСИ
     
Янковий О. Г.,
Янковий В. О.
Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів 19
     
Кошельок Г. В. Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах 32
     
Лактіонова О. А.,
Лук'яненко А. С.
Методичні підходи до оцінки рівняфінансових обмежень корпорації 41
     
Поліщук С. В. Аналіз підходів до організації бюджетування 48
     
Горбаченко С. А. Впровадження інноваційних механізмів фінансування морських портів України 57
     
Степанова М. О.,
Степанова І. В.
Дефініція сутності оборотного капіталу 63
     
Щербань А. А. Оцінка ризиків інноваційних проектів на прикладі нафтосервісних компаній України 68
     
Цуприк О. І. Передумови та концептуальні засади запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні 75
     
Омельченко О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля 83
     
Пампура О. І. Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні 89
     
Молохова Я. О. Бюджетна система України: становлення та розвиток 93
     
Сілакова Н. Є. Аналіз процесів інвестування в систему вищої професійної освіти України 99
     
Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг 106
     
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій 112
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Рибинська Л. О. Регламентація внутрішньо-правової діяльності ЮНІСЕФ 118
     
Рибинський Є. І. Повноваження групи держав та їх принципи діяльності проти відмивання доходів 122
 
ЕКОНОМIЧНА ТА СОЦIАЛЬНА ПОЛIТИКА
     
Квач Я. П.,
Борисова Л. П.
Розвиток інноваційного підприємництва у рамках кластерів як джерело економічного зростання регіону 127
     
Коваль В. В. Державне регулювання олігополістичної структури ринку телекомунікацій України 134
     
Болгов В. Є. Аналіз інноваційного розвитку регіонів України 141
     
Подмазко О. М. Тіньова економіка: сутність та структура 148
     
Васильєва В. В. Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни 156