УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Пєнська І. О. Торговельні орієнтири України на світових ринках 5
     
Бандурка А. М.
Лекарь С. И.
Носова О. В.
Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы 12
 
ЕКОНОМIЧНА ТА СОЦIАЛЬНА ПОЛIТИКА
     
Бєлоусова С. В. Дослідження сучасних тенденцій у розвитку економіки України 18
     
Яременко В. Г.,
Корнівська В. О.
Фінансиалізація економіки та її вплив на соціоінституційні трансформації українського суспільства 25
     
Дахнова О. Є. Формування стратегії реформування економіки в контексті забезпечення сталого розвитку України 32
     
Кучин С. П. Особливості державної політики в сфері культури та освіти (соціально-економічний аспект) 40
     
Кузнецова С. О.,
Семенець А. О.,
Янковська В. А.
Інформаційне середовище інтеграції бухгалтерського обліку у державному секторі економіки 49
     
Тюріна Д. М. Статистичний аналіз впливу макросередовища на інвестиційну активність в Україні 54
     
Тертичний О. О. Сучасні системи оплати праці 62
     
Щербань О. Д. Аналіз стану сучасного валютного ринку України 68
     
Височіна Л. В. Сутність та оцінка економічного ефекту від використання об’єкту інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку України 74
     
Городецька Т. Е. Тіньові джерела доходів населення України в умовах відкритої економіки 80
     
Кузніченко В. М.,
Лапшин В. І.
Модель фінансової взаємодії підприємств у регіонах 87
     
ФІНАНСИ
     
E. Kostenko,
Лапшин В. І.,
Шульга Н. В.
Таксономічний аналіз рейтингу регіонів України для інвестування 94
     
Абрамова І. М. Оцінка та планування фінансової стійкості підприємства засобами бюджетування 104
     
Богоявленський О. В. Розвиток фінансового посередництва як фактор оптимізації інвестиційної поведінки населення 110
     
Гарькавенко К. В. Концептуальні засади та принципи розвитку власної дохідної бази місцевого самоврядування 115
     
Куценко Т. М. Зарубіжний досвід створення системи фінансування інновацій 123
     
Савченко І. Г.,
Іорданов А. Є.
Функціональне забезпечення ризик-менеджменту у банках 130
     
Стеценко Т. В. Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України 136
     
Фещенко Л. В. Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету 143
     
Глотов Є. О.,
Єршов С. Г.
Оцінка безкупонних, безстрокових та цінних паперів з виплатою відсотків у момент погашення 147
     
Дорошенко Г. О. Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком 157
     
Махота А. В. Інструментарій комплексної оцінки конкурентних переваг банку 163
 
ЕКОНОМІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
 
Дзьобань О. П.,
Панфілов О. Ю.
Соціокультурні аспекти інформаційної безпеки 171
     
Уваров В. Г. Зняття інформації з технічних каналів зв’язку 177
 
ПРАВО
 
Тiхонова М. А. Щодо проблеми зловживання правом 182
     
Блажівський Є. М. Окремі напрями діяльності прокуратури в контексті моніторингу протидії економічній злочинності 193
     
Слінько Д. С. Стратегічне значення конституційних норм для удосконалення кримінально-процесуального законодавства 199
     
Максимова Л. О. Теоретичні питання удосконалення кримінально-процесуальних норм за новим КПК України 203
     
Бражнік Ю. Ю. Засади кримінально-процесуального провадження 207
     
Рибалка Н. О. Мета, завдання та функції управління органами прокуратури України 211