УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Андрійчук В. Г. Дихотомність реанімаційно-поступального динамізму світового господарства й диспозиція України в системі міжнародних економічних відносин 5
     
Бураковський І. В.,
Якуненко К. В.
Інтеграційний проект Рузвельта в електроенергетиці США як інтелектуальне підґрунтя функціонального підходу до євроінтеграції 19
     
Михайловська О. В.,
Мойсей В. І.
Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці 28
     
Радзієвська С. О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами ЄС та ЄУП: сучасний стан та перспективи розвитку 42
     
Резнікова Н. В. Конфлікт механізмів одиничного та системного рівнів у межах концепцій залежності: проблема теоретичних узагальнень 63
     
Пугачевська К. С. Сучасні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі 70
     
Сібекіна А. Ю. Інтенсифікація процесу імплементації вітчизняного законодавства та підвищення рівня комфортності організації процедур митного оформлення на шляху створення ЗВТ+ між Україною та ЄС 78
 
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Зінченко В. В. Англо-американська модель права та конституціоналізму як інтегративна традиція і вагоме джерело нормативних цінностей сучасної міжнародної правової системи і демократії 89
     
Дзюба С. Г. Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності 102
     
Кармаза О. О. Теоретичні та практичні аспекти проекту житлового кодексу України 111
     
Клименко С. В. Значення понять «житло», «місце проживання»та «місце перебування»для регулювання відносин за участю фізичних осіб 118
     
Вірченко В. В. Історія генезису та еволюції авторського права в країнах Європи та Україні 124
     
Руденко А .В.,
Захаров Д. О.
Завдання адміністративного судочинства та їх практична реалізація 133
     
Ушаков А. В. Піратство як чинник, що порушує свободу відкритого моря і перешкоджає формуванню його міжнародно-правового статусу як об’єкта загальної спадщини людства 138
 
ФІНАНСИ
     
Домрачев В. М.,
Кабанов В. Г.,
Баранов Д. В.
Криза в Єврозоні та перспективи євроінтеграції України 145
     
Кравчук Н. Я. Концептуалізація глобальних фінансових дисбалансів 153
     
Ковбатюк М. В.,
Захарченко Л. В.
Порівняльний аналіз тарифної політики на суднопроходи по каналах ГСХ «Дунай-Чорне море»і Суліна 160
     
Амалян Н. Д. Еволюція поняття «chimerica» на тлі світової фінансової кризи 169
     
Мова В. В.,
Семенова С. М.
Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту 176
     
Молчанова Е. Ю.,
Паценко О. Ю.
Сучасна структура світового фінансового ринку 188
     
Іващенко О. А. Переваги лібералізації руху капіталу для ринків країн, що розвиваються 196
     
Ковтонюк К. В. Фінансова інтеграція в Європейському Союзі: генезис і перспективи розвитку 203
     
Шишкіна К. І. Співробітництво Світового банку та України: шляхи й напрями покращення ефективності фінансово-кредитної діяльності для економіки України 209
     
Яцкевич В. В. Актуальні проблеми ризик-менеджменту банківських установ в умовах посткризових трансформацій 216
     
Цар О. З. Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України 221
     
Хавер В. М. Соціологічні опитування інвесторів як складова формування методики оцінки ризиків при реалізації інноваційних проектів 239
     
Якушик С. І.,
Клян А. Ф.
Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів 247
     
Алімпієв Є. В. Передавальний механізм кредитного каналу в економіках, що розвиваються 252
     
Гусак О. Ю. Міжнародна фіскальна інтеграція: аналіз сутнісних характеристик 258
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Онищенко В. П.,
Якубівська Ю. Є.
Сучасні методи оцінки маркетингової інтелектуальної власності 263
     
Ковалевський Л. Г. Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах 271
     
Семенюк О. М.,
Запотоцька І. В.
Характерні особливості керівника-лідера 277
     
Коваль В. В. Генезис Мережевої взаємодії підприємницьких структур у вітчизняному інституціональному середовищі 282
 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Пилипенко Л. М. Забезпечення фінансової безпеки України в умовах присутності іноземного капіталу у національній банківській системі 287