УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

ПРИВІТАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ З НАГОДИ 20-річчя УДУФМТ
     
Гвоздецький В. Д. Кроки до зростання 10
 
ДЕРЖАВА ТА ПРАВО
     
Блистів Т. І.,
Колесник В. Т.,
Пригунов П. Я.,
Карпова К. В.
Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України
13
     
Апаров А. М.,
Яценко А. В.
Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом 27
     
Якубівська Ю. Є. Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці 36
 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
     
Анцелевич Г. А. Международно-правовые аспекты экологической защиты морской среды 42
     
Панфилова Ю. М. Некоторые международно-правовые аспекты защиты труда моряков 51
     
Павленко А. В. Політика Європейського Союзу у сфері боротьби із незаконним обігом наркотичних речовин 59
     
Гончарова Ю. А. Правові аспекти двостороннього міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав жінок 68

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дудник Л. М. Протидія фіктивному господарюванню на стадії державної реєстрації 75
     
Демський О. С. Дихотомія права щодо регулювання відповідальності за порушення порядку господарювання 83
     
Стукаленко О. В. Принципи контролю в сфері містобудівельної діяльності 90
 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО  ТА ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
     
Нікончук А. М. Україна і угода про торгові аспекти прав інтелектуальної власності: міжнародно-правові ризики та переваги 100
     
Козачук Н. О. Основні механізми протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів 107
     
Ільченко Г. О. Окремі аспекти захисту права споживачів страхових послуг на отримання страхової виплати 114

КРИМІНАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Карпов Н. С. Слідчі ситуації: поняття, сутність та значення у досудовому кримінальному провадженні про податкові злочини 122
     
Смітієнко З. Д.
Курко О. В.
Медіація як кримінально-процесуальна категорія та її застосування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх 130

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шамрай В. О.,
Ольховський М. А.
Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні 139

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Тімашова В. М. Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект 146
     
Биркович О. І. Державне управління у сфері вищої освіти: вимоги нового законодавства 154