УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ТИТУЛ / ЗМІСТ

ПРАВОЗНАВСТВО
     
Покрещук О. О. Міжнародно-правові аспекти функціонування системи експортного контролюУкраїни в контексті забезпечення її національної безпеки 4
     
Гвоздецький В. Д.,
Невмержицький Є. В.
Правоохоронні органи як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: проблеми реформування 11
     
Заросило В. О. Порівняльний аналіз діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн в питаннях виявлення та припинення адміністративних правопорушень 26
     
Западнюк О. Б. Використання програмно-цільового методу складання та виконаннягалузевих бюджетів правоохоронних і спеціальних органів при організації міжнароднихмасових спортивних заходів 30
     
Баклан О. В. Еволюція суспільних відносин між державою та суб’єктами підприємництва у другій половині XIX століття: адміністративно-правовий аналіз 35
     
Херувімова Т. О. Особливості нормативно-правового регулювання обмеження експорту товарів 39
     
Шелудниченкова А.С. Деліктоздатність в практиці ЄС 45
     
Поліванова О. М. Становлення свободи пересування фізичних осіб у європейському союзі 49
     
Ільченко Г. О.,
Клименко С. В.
Предмет та об’єкт як істотні умови договору страхування 53
 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 
Андрійчук В. Г. Безальтернативність вибору інноваційно-модернізаційної моделі розвитку вітчизняної економіки посткризового стану в умовах геоекономічної турбулентності й світогосподарської рецесії 57
     
Смирнов І. Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст 61
     
Ковалевський Л. Г. Світова торгівля товарами та послугами у посткризовий період 71
     
Саліхова О. Б. Глобальна високотехнологічна сфера: нові індикатори конкурентних переваг 75
     
Максимець О. В. Методичні засади оцінювання конкурентних переваг лісової та деревообробної галузей у міжнародній торгівлі деревинною продукцією 81
     
Гук  Н. А. Зміна напрямку міграційних потоків та поява нових видів міграції під впливом ІКТ 87
     
Туніцька Ю. М. Проблеми формування товарної структури імпорту в Україніза умов посткризового розвитку 94
 
ФІНАНСИ
     
Биткін С. В.,
Дериведмідь О. С.,
Литвин В. М.
Статистичне прогнозування цін на металопрокат із урахуванням макроекономічних тенденцій 102
     
Семенов В. В. Міжрегіональне вирівнювання в системі міжбюджетних трансфертів України 107
     
Багдасарян А. М. Проблемы внедрения международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) на рынке ценных бумаг в Республике Армения 113
     
Породко Ю. М. Особливості вибору інвестиційними фондами об’єктів розміщення капіталу 117
     
Ружицький А. В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України 121
     
Білоус І. В. Значення податкових важелів в системі заходів активізації розвитку вітчизняної економіки 127
     
Сагайдак І. В. Сучасний стан, формування та розподіл міжбюджетних трансфертів в Україні 131
     
Фреяк А. В. Механізм фінансування транскордонного співробітництва в рамках європейської ініціативи INTERREG 136
     
Циганов С. С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систему трансформаційних економіках 142
 
ЕКОНОМIЧНА ТА СОЦIАЛЬНА ПОЛIТИКА
     
Семенова Н. В.,
Дмитрієва Н. О.
Моделювання попиту на інформаційні послуги:концептуальна схема 147
     
Богуславський Є. І.,
Черниченко А.О.
Вплив диверсифікації на життєвий цикл фірми 153
     
Яковенко Р. В. Національно-ментальні фактори людського потенціалу 158
     
Цимбалюк М. М. Правосвідомість у структурі правової реальності 162