УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

         ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Панкратова О. М. Вплив глобалізаційних процесів на динаміку українського співробітництва з країнами світу 9
     
Потапова Н. О. Організаційні й методичні аспекти підвищення ефективності міжнародних інвестиційних проектів 17
     
Богоявленський О. В. Маркетингові чинники підвищення конкуренто-спроможності Української економіки в умовах економічної кризи 25
     
Кальніцька М. О. Вплив стилю лідерства на формування та розвиток організаційної культури підприємства 34
     
Семенець А. О. Критерії аудиторської оцінки фінансової звітності 42
 
ФІНАНСИ
     
Косарєва І. П.,
Бєлоусова С. В.
Проблеми реструктуризації валютних кредитів суб’єктів господарювання і споживчих кредитів фізичних осіб 51
     
Височіна Л. В. Необхідність впровадження системи антикризового управління на підприємстві 57
     
Стеценко Т. В. Оцінка активності впровадження депозитарної діяльності депозитарними установами в Україні 66
     
Мещерякова Н. М. Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні 75
     
Городецька Т. Е. Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті європейської інтеграції 83
     
Корнівська В. О. Структурні аспекти розвитку Європейського фінансового простору: компаративний аналіз України та Польщі 94
     
Родак О. Ф. Дослідження питань конкурентоспроможності суб’єктів господарювання 107
     
Мартинець І. Г. Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування України 114
     
Наркізов М. М. Реформування фінансового законодавства в Україні: бюджетна децентралізація 2014–2015 125
     
Наркізова T. М. Бюджетні ресурси як складова системи державних фінансів в умовах сьогодення 132
     
Глотов Є. О.,
Попова О. М.
Автоматизація аналізу короткострокових депозитних та ощадних сертифікатів банків 140
     
Щербань О. Д.,
Сукрушева Г. О.
Аналіз основних банківських ризиків в умовах фінансової кризи 149
     
Ткаченко О. І.,
Фоменко Ю. С.
Кредитна політика банків України 158
     
Янковська В. А.,
Хижняк А. М.
Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві 166
     
Гарькавенко К. В. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад 175
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Бандурка А. М.,
Носова О. В.
Система корпоративного управления Украины в условиях кризиса банковской системы 185
     
Погребняк А. С.,
Краснікова Н. В.
Розрахунки з підприємствами в Криму за зовнішньоекономічними правилами 193
     
Тертичний О. О.,
Макарова Л. Г.
Стан продуктивності праці на території сучасної Україні 199
     
Савченко І. Г. Державне регулювання розвитку курортної бази України 207
     
Дорошенко Г. О.,
Абрамова І. М.
Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні 214
     
Яременко В. Г.,
Яременко О. Л.
Государственный долг, институциональные реформы и контрреформы в странах с нестабильной экономикой 222
 
ІНФОРМАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Дзьобань О. П.,
Панфілов О. Ю.,
Чемчикаленко Р. А.
Інформаційні аспекти безпеки у соціокультурних процесах 229
     
Ромашова H. О. Інформаційні та комунікаційні технології: сутність та значення в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств 240
     
Дахнова О. Є. Організаційно-правові форми соціального страхування в Україні 246
     
Лапшин В. І.,
Кузніченко В. М.,
Овчаренко Ю. С.
Стан зовнішньої торгівлі в регіонах України 255
     
Орлова О. В.,
Скалацька О. В.,
Кузнецова О. В.
Суперечливий характер інформації у мережі Інтернет та її вплив на індивіда 268
     
Кануннікова О. P.,
Панфілова Я. О.
Правові аспекти фінансової безпеки України: реалії і перспективи децентралізації 276
     
Швець В. Д. Роль і місце громадських природоохоронних організацій в сфері контролю за економічним, раціональним використанням та охороною земель 285
     
Квач Я. П. Безпека персоналу як основний елемент системи економічної безпеки підприємства 290