УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ
     
Онищенко В. П. Україна на роздоріжжі інтеграції 5
     
Старостіна А. О.,
Кравченко В. А.,
Ярош-Дмитренко Л. О.
Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках 13
     
Михайловська О. В. Україна у світовому процесі розбудови інформаційного середовища 19
     
Бабанін О. С. Економічна співпраця України і США: ІТ-сектор 27
     
Поліванов В. Є.,
Задирака О. І.
Формування нової парадигми якості життя в умовах активізації світогосподарських зв’язків 33
     
Биткін С. В.,
Бобраков О. В.,
Литвин В. М.
Моделювання залежності «ціна-якість» для високохромистих і індефінітних прокатних валків, виготовлених у різних країнах світу 39
     
Запотоцька І. В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України 45
     
Кір’якова М. Є. Сучасні інструменти планування інноваційної діяльності у транснаціональних корпораціях 50
     
Гринчак Н. А. Теоретичні основи формування стратегічного менеджменту компаній 58
     
Кучеренко В. Р.,
Шевченко Л. В.
Аналіз наслідків впливу глобальної фінансово-економічної кризи на стан торгівлі між Україною та ФРН 63
     
Гвоздецький В. Д.,
Валуєв Б. І.,
Кощеєв О. О.,
Кепич Т.
Оцінка сучасних моделей, концепцій, стратегій та перспектив розвитку інноваційної сфери країн світу: завдання для України 68
     
Король О. М. Концепції економічної теорії енергозбереження 77
     
Журлов А. М.,
Коровайченко Н. Ю.
Антикризова політика в умовах глобалізації світового господарства 84
     
ФІНАНСИ
     
Квач Я. П.,
Лисюк В. М.,
Ажнакін С. Г.
Стратегія залучення інвестиційних ресурсів для розвитку ринку електричної енергії 89
     
Слюсарчук Л. І.,
Слюсарчук Я. Д.
Сучасна структура грошової системи України 95
     
Романов Д. С. Валютні війни: місце і роль СОТ та МВФ у їх запобіганні 100
     
Гусак О. Ю. Європейська фіскальна інтеграція: теоретичні основи та практичні реалії 105
     
Малащук Д. В. Світова валютна система та сучасні напрямки її розвитку 109
     
Парипа К. В. Забезпечення фінансової стійкості: порівняльний аналіз систем макропруденційного регулювання 113
     
Процун Н. М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на формування економічної політики приймаючої країни 119
     
Драган О. О. Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління 124
     
Демиденко Л. П.,
Пильнова В. П.
Актуальні питання практики застосування МСФЗ в Україні 129
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Заросило В. О. Визначення загальної схеми корупційних процесів та напрями запобігання і протидії корупції 133
     
Панфілова Ю. М. Відмежування поняття піратства як міжнародного правопорушення від інших видів злочинів, які вчиняються у водах світового океану 136
     
Шевченко А. С. Міжнародний спір, його правова природа та мирне вирішення за допомогою арбітражу 142
     
Пухаленко В. П. Історія створення простору свободи, безпеки та правосуддя у рамках Європейського Союзу 145
     
Білоус І. В. Позитивні та негативні прояви в економіці в результаті оновлення податкового законодавства в Україні 149
     
Живицька Л. І. Формування, розвиток і становлення інституту підвідомчості справ про адміністративні порушення 153
     
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Баліцька О. П. CRM-технології як основа ефективної маркетингової політики підприємства 159
     
Богуславський Є. І.,
Тищенко А. І.
Синергізм при диверсифікації підприємств як прояв комплементарного ефекту 163
     
Коваль В. В. Напрями мережевої форми корпоративної інтеграції підприємств в інфокомунікаційній сфері України в умовах розвитку конвергентних послуг 169
     
Куніцин С. В. Прогнозування та оцінка конкурентних переваг підприємств туристично-рекреаційної сфери 174
     
Попов О. Є. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання корпоративних відносин 178
     
Буряк Р. І. Діагностика рівня якості діяльності ПАТ «Канівський маслозавод» 183