УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 
Андрійчук В. Г.,
Іванов Є. І.
Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін 4
     
Смирнов І. Г. Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги на світовому круїзному ринку 16
     
Саліхова О. Б.,
Бак Г. О.
Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК 30
     
Якубовський С. О.,
Журавльов О. В.
Трансформація економічних відносин Словаччини та Чеської Республіки 41
     
Удод Н. М. Формування нової парадигми управління бізнесом міжнародних торговельних компаній 53
     
Бойко Ю. Ю. Аналіз теоретичних основ інтерналізації витрат як необхідної умови формування світового вуглецевого ринку 63
     
Грималюк А. В.,
Майорова Т. Р.
Структурна трансформація сучасної високорозвиненої економіки 71
     
Лоссовський І. Є. Міжнародний досвід розв’язання «водних конфліктів»в контексті визначення стратегії водозабезпечення Криму 80
     
Маркевич К. Л. Позиціонування прямих іноземних інвестицій у системі економічної безпеки України 91
 
ФІНАНСИ
 
Циганов С. А. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку 105
     
Князькова В. Я. Фіскальна ефективність податкового контролю та напрями його покращення 116
     
Приятельчук О. А.,
Ковальчук Ю. С.
Основні інструменти та комунікаційні технології управління репутаційним капіталом в умовах кризи 124
     
Процун Н. М. Деструктуризація економіки країн-реципієнтів у процесі залучення міжнародного фінансового капіталу 134
     
Моїсеєнко І. В. Державне фінансове регулювання страхового ринку теоретичний аспект 145
 
ПРАВОЗНАВСТВО
 
Дзюба С. Г. Правові основи систематики видів підприємств 156
     
Ушаков А. В. Влияние экологии открытого моря на совершенствование режима его использования 168
     
Шутий М. В. Аспекти визначення поняття «безпека»та його значення для забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ України 173