УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Cмирнов І. Г. Логістика комерційного й соціального кейтерингу: міжнародний та український вимір 5
     
Антонюк К. В. Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг 12
     
Бодюк А. В. Ресурснопотребові основи громадянського суспільства 18
     
Власенко В. О. Екологічна економіка як інструмент упровадження сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання 22
     
Гарасим Ю. Й. Формування антидемпінгової стратегії захисту національних товаровиробників 29
     
Ел Сеад Махмуд Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною 34
     
Кудрявцев К. О. Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи Єврозони 40
     
Мірошниченко Т. М. Імперативи сучасного розвитку співробітництва в рамках ШОС 47
     
Новикова І. В. Пріоритетні напрями розвитку та особливості вітчизняного і світового ринків телекомунікації 53
     
Сібекіна А. Ю. Зона вільної торгівлі як найважливішій чинник ефективної динамізації економіко-інтеграційних процесів України 59
     
Уварова І. С. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці 68
     
Хільчевська І.,
Гнатюк М. В.
Географія зовнішньоекономічної діяльності Німеччини 74
     
Шаповал І. О. Механізми узгодження інтересів ТНК і країн, що розвиваються, в інноваційній царині 80
     
ФІНАНСИ
     
Апалькова В. В. Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни 89
     
Багдасарян А. М. Проблемы снижения инфраструктурных рисков на рынке ценных бумаг в странах СНГ 97
     
Білик Р. С. Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки 104
     
Бондаренко Б. О. Імплементація міжнародного досвіду іпотечного кредитування в Україні 110
     
Казак О. О. Концептуальні основи механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства 116
     
Малащук Д. В. Всесвітня валютна біржа як економічна категорія світовоговалютного ринку 122
     
Моторин Р. М.,
Моторина Т. М.
Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами 127
     
Пістун Т. Т. Макроекономічні ефекти впливу податкової політики на інвестиції 133
     
Салмінський Д. В. Міжнародний валютний ринок: особливості та механізми функціонування на сучасному етапі 141
     
Сисоєв О. В. Факторинг: функціональний аналіз 146
     
Федорова Г. Ю. Асиметрії платіжного балансу України з державами ЄС 151
     
Циганов С. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг в Україні 158
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Черкезюк Д. В. Трансформація інвестиційних процесів на світових ринках капіталу під впливом фінансової глобалізації 164
     
Чукліна О. С. Методи трансфертного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування 170
     
Циганова Н. В. Консолідація в банківському секторі: закономірності, форми прояву і сучасні тенденції 176
     
Баклан О. В. Про еволюцію наукових досліджень правових проблем громадського контролю у сфері підприємництва 183
     
Березюк Т. В. Особливості застосування рамкових угод у міжнародно-правовому регулюванні зміни клімату 188
     
Грачова В. В. Роль Ради безпеки ООН та генеральної асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом 192
     
Живицька Л. І. Проблеми судової практики в справах про адміністративні правопорушення 199
     
Литвинов С. В. Особливості визначення податкових правовідносин в Україні 205
     
Тімашов В. О. Роль соціально-правової держави в забезпеченні прав і свобод людини 210
     
Ушаков А. В. Проблеми обґрунтування міжнародно-правового поняття «об’єкт загальної спадщини людства» 217