УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
  ЗМІСТ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ
 
ЮХИМЕНКО В. Конкурентоспроможність української економіки
в умовах євроінтеграції
9
     
БОЙКО М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження
та можливості
23
     
БОХАН А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі 33
     
РОССОХА В.,
ШАРАПА О.
Експортний потенціал аграрних підприємств 44
     
ДМИТРЕНКО І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі
в умовах глобалізації
64
     
ПОНОМАРЕНКО Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності 75

ФІНАНСИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
СОПКО В., МЕЛЬНИЧУК О. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках 93
     
ШАПОВАЛ С. Планування видатків бюджету
в системі фінансово-економічного регулювання
108

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
 
ЛУЦИШИН З.  Актуальне дослідження сучасних процесів зовнішньої торгівлі України (Відгук на монографію
«Зовнішня торгівля України: XXI століття»)
117
ХОДЖАЯН А.  Дослідження сучасних форм та перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (Відгук на монографію «Внутрішня торгівля України») 119
ГРОСУЛ В.  Функції оптової торгівлі у розвитку економіки України (Відгук на монографію «Оптова торгівля в Україні»)
121
КАМІНСЬКА Т.  Комплексне дослідження сучасних проблем управлінського обліку у торгівлі (Відгук на монографію «Управлінський облік у торгівлі») 123