УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

ФІНАНСИ
     
Хайтова Т. А. Економічні наслідки впровадження податкового кодексу 4
     
Квач Я. П. Стан і характеристика системи фінансового забезпечення розвиткупаливно-енергетичного комплексу 10
     
Омельченко О. Ю. Облік основних засобів: податковий та фінансовий аспекти 16
     
Мельничук Л. Ю. Теоретико-практичні аспекти оцінки вартості комерційного банкуна основі моделі Блека-Шоулз 21
     
Пампура О. І. Стан фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні 27
     
Михайленко С. В. Концептуальні підходи до запровадження методологіїсередньострокового бюджетного планування 33
     
Чернишова О. Б. Стимулювання якісного розвитку карткового ринку в Україні 38
     
Хомутенко В. П.,
Волкова О. Г.
Особливості фінансового механізмукредитних спілок України 43
     
Хорошева Г. С. Сутність грошово-кредитної політики і особливості її реалізації в системі управління економічною безпекою держави 51
     
Cергієнко Л. К. Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетної політики України 56
     
Болгов В. Є. Моделювання сценаріїв інноваційного розвитку економіки України 61
     
Коваленко Т. О. Інформаційні основи прогнозування податкових надходженьза допомогою OLAP-систем 68
     
Молохова Я. О. Сучасний стан фінансової системи України в контекстіглобалізаційних економічних процесів 73
     
Нікітін М. М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах 77
     
Овчинніков О. В. Зарубіжний досвід у сфері державного фінансування та стимулювання інноваційного розвитку регіонів: напрямки його використання в Україні 83
     
Князькова В. Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податковестимулювання 88
     
Луценко І. С. Елементи податків як інструменти реалізації податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності 94
     
Тобіаш Є. В. Особливості впровадження європротоколу в Україні 99
     
Чистякова Л. І. Організаційно-методичні засади діяльності та бухгалтерського облікуу недержавних пенсійних фондах 103
     
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Дзюба С. Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об’єднання підприємств 109
     
Тарасенко В. А.,
Тарасенко С. В.
Проблематика забезпечення кваліфікованими кадрами потреб народногосподарського комплексу держави 120
     
Орлова О. В.,
Кокодей Т. А.
Составляющие концепции развития и оценки деятельности для определения устойчивости и конкурентоспособности предприятия 125
     
Гордєєв Г. Г. Дослідження нелінійних моделей економічної динаміки 133
     
Коваль В. В. Інноваційна форма мережевої взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи 140
     
Панжар М. І. Інструментарій визначення ефективності національної економіки України та перспективи її підвищення 147
     
Krzysztof Rejman Entrepreneurship development as a form of counteracting againstthe marginalization of rural population: example of Polish 153
     
Сілакова Н. Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області 160
     
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Борисов О. Г. Формування регіональної безпеки зовнішньоекономічної діяльності 167
     
Дедяєва Л. М. Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу України 171
     
Запорожець О. Ф. Митне адміністрування в Митному союзі Євразійського Економічного Співтовариства 176
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Заросило В. О. Система вивчення законодавства про корупцію та напрями її розвитку 181
     
Цірат Г. А. Міжнародно-правове регулювання визнання та виконання іноземних судових рішень на прикладі Гаазької Конвенції про договори про вибір суду 2005 року 185