УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

   ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Корнівська В. О.,
Яременко В. Г.
Інтеграційні перспективи України в контексті інституційної ефективності в країнах Європейського Союзу та Митного Союзу 5
     
Бандурка А. М.,
Носова О. В.
Проблемы экономических взаимоотношений России и Украины в современных условиях 12
     
Пєнська І. О. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України 18
     
Панкратова Е. Н. Стандартизация как инструмент повышения международной конкурентоспособности продукции 25
     
Абрамова І. М. Управління запасом фінансової стійкості підприємства 30
     
Павленко О. Г.,
Краснікова Н. В.
Особливості переробки на території України давальницької сировини нерезидента, а також оподаткування та облік таких операцій 37
     
Діденко Н. В.,
Плотнікова Н. В.
Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах 44
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Гарькавенко К. В. Напрями диверсифікації джерел формування власної дохідної бази місцевого самоврядування 52
     
Дахнова О. Є. Сучасний стан і перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні 59
     
Охримчук Н. С. Напрями управління інноваційною працею зайнятого населення 66
     
Богоявленський О. В. Управління процесами взаємовідносин з клієнтами як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх продукції 73
     
Токатли Н. М. Дослідження впливу державних видатків на економічне зростання України 82
 
ФІНАНСИ
     
Череватенко В. А. Визначення структури активів для інвестиційного фонду з консервативною стратегією 87
     
Кузнецова С. О. Методичні аспекти проведення аналізу виробничих витрат підприємства в системі управління 93
     
Дорошенко Г. О. Циклічність розвитку банківської системи України: причини та наслідки 102
     
Городецька Т. Е. Формування інститутів розвитку бюджетної системи України 110
     
Наркізова Т. М. Теоретичні аспекти реалізації міжбюджетних відносин в Україні 118
     
Стеценко Т. В. Методика складання аналітичного документу за результатами виконання місцевого бюджету 123
     
Шапаренко О. В. Вплив інформаційних технологій на бухгалтерський облік 129
     
Глотов Є. О.,
Крайнюков В. I.,
Череватенко В. А.
Автоматизація аналізу короткострокових цінних паперів 135
     
Піддубна Л. В. Концептуальні аспекти економіко-математичного моделювання господарської діяльності підприємства 145
     
Тертичний О. О. Особливості використання сучасних рекламних засобів 150
     
Янковська В. А. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні 155
     
Щербань О. Д. Визначення інвестиційної активності українських підприємств 160
 
ЕКОНОМІЧНА І ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
     
Кальницкая М. А. Маркетинг в социальных сетях: проблемы и тенденции развития 166
     
Дзьобань О. П.,
Панфілов О. Ю.,
Чемчикаленко Р. А.
Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки 171
     
Лапшин В. І.,
Кузніченко В. М.
Стійкість розвитку підприємств у період трансформації економіки 181
 
ПРАВО
     
Тіхонова М. А. Правовий режим майна фізкультурно-спортивних організацій 187
     
Максимов В. І. Науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 194
     
Остафійчук Г. В. Забезпечення процесуальних гарантій прав та свобод людини і громадянина слідчим суддею 198
     
Падалка А. М. Змагальність, диспозитивність у кримінальному провадженні 203
     
Бабічев Д. О. Оперативно-розшукові рішення про попередження злочинів: проблеми унормування та правозастосування 207
     
Ромашова М. М. Загальносоціальне попередження умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу 211
     
Жук О. О. Зарубіжний досвід у сфері страхування та можливості його використання 215