УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Андрійчук В. Г.,
Іванов Є. І.
Адаптивні колізії й організаційно-правові потуги створення ефективно дієвої регулятивної системи зовнішньої торгівлі України в умовах членства в СОТ 5
     
Смирнов І. Г. Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: світові тенденції посткризового періоду 19
     
Сібекіна А. Ю. Прогнозно-варіативні оцінки від створення поглибленої ЗВТ «Україна-ЄС» для груп інтересів 25
     
Резнікова Н. В. Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності 32
     
Назаренко О. А. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн 39
     
Харкова Л. О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи 46
     
Баліцька О. П. Теоретичні підходи до типізації персоналу як однієї із основ кадрового менеджменту 53
 
ФІНАНСИ
     
Іващенко О. А. Глобальні дисбаланси як драйвер трансформації світової валютної системи: полеміка сценаріїв розвитку 59
     
Ястремський О. І.,
Бедратенко О. Г.
Моделювання системного Ризику в часовому вимірі в банківській системі України 67
     
Тюпа Д. І. Теоретичний аналіз впливу іноземного інвестування наекономічний розвиток країн з ринками, що формуються 78
     
Михайловська О. В. Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій 86
     
Момотюк Л. Є. Теоретичні підходи до статистичної оцінки фінансової стабільності держави 94
     
Пампура О. І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні 100
     
Бодюк А. В. Принципи прогнозування фіскального розвитку природно-ресурсного господарства 106
     
Шаповал Я. К. Сутність та особливості процесів економічної стратифікації на сучасному етапі розвитку України 111
     
Чукліна О. С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку 119
     
Приходько Я. М. Сутність податкового федералізму 125
 
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Баклан О. В. Сутність громадського контролю у сфері підприємництва: деякі теоретичні питання 131
     
Клименко С. В.,
Плескач М. В.
Води (водні ресурси) як об’єкт правовідносин 136
     
Хромей В. В. Реалізація конституційного права на відпочинок 143
     
Пільков К. М. Особливості предмету доказування в міжнародному комерційному арбітражі 150
     
Якубівська Ю. Є. Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності 158
     
Marcin Halicki Capital market in Poland and Germany- the comparative law analysis 163
     
Тімашов В. О. Формування й закріплення інституцій прав і свобод людини в Україні (VI-XVII століття) 170
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Дзюба С. Г. Систематика видів продукції підприємств 176
     
Коваль О. П. Удосконалення функціонування соціальної сфери України: економіко-адміністративний аспект 188