УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

Вступне слово. Привітання університету з нагоди 20-річчя УДУФМТ
 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Гужва І. Ю.,
Онищенко В. П.
Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України 10
     
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу 20
     
Андрійчук В. Г. Верифікація наданого Європейським Союзом автономного преференційного торгового режиму та можливості його використання виробничо-експортним потенціалом України 32
     
Яценко О. М.,
Невзгляд Н. Г.,
Невзгляд А. Г.
Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації 39
     
Смирнов І. Г. Канадська система управління поставками в агропромисловому бізнесі: рекомендації для України 49
     
Гарасим Ю. Й. Аналіз національної системи стандартизації і сертифікації у контексті угоди про асоціацію України та ЄС 58
     
Остапенко Т. Г. Бебі-економіка як чинник підвищення ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації 66
     
Булах Т. М.,
Плахотнікова Л. О.
Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу 74
     
Коровайченко Н. Ю.,
Шевченко Л. В.
Вплив внутрішніх та зовнішніх шоків на розвиток торгівлі України з ФРН 81
     
Ільницький Д. О. Звітність та підзвітність університетів світового класу: теорія та практика 90
     
Удод Н. М. Глобальні кліматичні зміни: вплив на міжнародну торгівлю та засоби регулювання 105
     
Пєнська І. О. Особливості впливу ТНК на економічний розвиток України 114
     
Назаренко О. А. Порівняльний аналіз зрушень у торгівлі між Європейським Союзом та окремими країнами світу, враховуючи набуття чинності угод про створення зон вільної торгівлі 125
     
Сібекіна А. Ю. Дослідження впливу ЗВТ з Європейським Союзом на суспільно-економічний розвиток країн 135
     
Джалилов А. Вопросы теории и методологии фрагментации международного производства транснациональных фирм 144
     
Туров В. В. Напрями зміни експортної політики Республіки Казахстан 150
     
Дмитрієва Н. О. Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України 164
     
Чен Хунцзе Выбор и стратегические возможности Китая в контексте «украинского кризиса» 175
     
Гамма Т. М.,
Терещенко О. М.
Критерії оцінки економічної ефективності інтеграційних процесів у харчовій промисловості 181
 
ФІНАНСИ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Сухоруков А. І.,
Собкевич О. В.
Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України 193
     
Драган О. А. Стратегия экономической безопасности предприятия: содержательный и таксономический аспект 206
     
Євтушевська О. А. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю підприємств водного транспорту 214
     
Щербань О. Д. Джерела забезпечення фінансової надійності страховика 222
     
Сукрушева Г. О. Теоретичні аспекти поняття «економічна безпека регіону» 231
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Зелінський М. Ю.,
Саракун Л. П.
Культурна політика в Україні на етапі транзиту 239