УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ТИТУЛ / ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Пенська І. О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України 6
     
Шум М. А.,
Філіпська Д. Є.
Сучасні національні та міжнародні концепції обліку в системі управління людськими ресурсами 11
     
Яременко О. А.,
Яременко В. Г.
Менеджмент ієрархічних та мережевих структур як чинник розвитку сучасних господарських систем 16
     
ФІНАНСИ
     
Абрамова І. М. Планування структури та обсягів грошових потоків при складанні фінансових бюджетів підприємства 25
     
Куценко Т. М. Формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону 31
     
Чемчикаленко Р. А.,
Топоркова И. В.
Акционирование малого предпринимательства 41
     
Курносова К. В. Проблеми вдосконалення функціонування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування 49
     
Стеценко Т. В. Інвестування населення в облігації місцевої позики: оцінка перспектив 55
     
Бондаренко Н. О.,
Коваль О.П.,
Рекунова Г. С.
Сутність контролю якості аудиту та аудиторських послуг у сучасних умовах 65
     
Глотов Є. О. Автоматизація аналізу купонних облігацій 70
     
Лапшин В. І.,
Шульга Н. В.
Застосування методу таксономії для визначення рейтингу страхових компаній України 82
     
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Мухіна І.Г. Економічна політика сучасної України як елемент фінансово-економічної безпеки 89
     
Городецька Т. Е. Вплив диференціації доходів населення на формуваннясоціальних шоків у суспільстві 94
     
Соболева С. М. Освіта як стратегічний ресурс інноваційного розвитку українського суспільства 100
     
Савченко І.Г.,
Іорданов А. Є.
Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації 107
     
Фещенко Л. В. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни 117
     
Піддубна А. В. Інформація як складова економічного розвитку суспільства 122
     
Наркізова Т. М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень 132
     
Бабаев В. Ю.,
Маевська Н. І.
Фінансові аспекти розвитку аграрних підприємств 137
     
Дорошенко Г. О. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки регіону на основі інновацій 144
     
Тертичный А. О.,
Криловецкая А. Н.
Проблемы построения эффективной системы мотивации персонала с учетом индивидуальных потребностей персонала в современных условиях развития рыночных отношений 152
     
Панкратова Е. Н. Экономическое поведение как проявление этнокультурных особенностей 160
     
Кучин С. П. Впровадження принципів маркетингової діяльності в роботі організацій театрального мистецтва 164
     
Дорошенко Г. О.,
Булгакова О. О.
Формування інноваційно-орієнтовної стратегії конкурентоспроможності економіки регіону 170
     
Іванова О. А. Стратегія управлінняконкурентоспроможністю підприємства 176
     
Тюрина Д. Н. Использование статистики в процессе выявления тенденций развития регионов 181
     
Диденко Н. В. Управление предприятием в кризисной ситуации 187
     
Богоявленський О. В.,
Шульміна А. М.
Відношення споживачів до вітчизняної продукції та його вплив на конкурентоспроможність України в умовах економічної інтеграції 194
     
Кондратенко О. О.,
Свердло Т. О.
Аналіз потоків клієнтів на ринку туристичних послуг України напередодні визначних спортивних подій 198
     
Клименко Н. Г. Принципи управління муніципальною власністю громади 205
     
ПРАВО
     
Тіхонова М. А. Огляд джерел міжнародного спортивного права 209
     
Слінько С. В. Проблеми повернення кримінальної справи на додаткове розслідування 217
     
Дюкарєва С. В. Поняття та правова природа договору на ландшафтно-дизайнерські роботи 222
     
ІНФОРМАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Панфілов О. Ю. До проблеми оцінки сучасного рівня інформаційної безпеки України 227
     
Головій В. М. Аналіз та моделювання загроз фінансовій безпеці держави 236
     
Дахнова О. Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України 245
     
Коваленко С. О. Державний резерв як головний компонент системи забезпечення національної безпеки України 253
     
Kostenko Е.,
Кузніченко В. М.,
Лапшин В. І.
Моделювання динаміки ринків товарів, грошей і праці в період глобалізації 261